Kijk op het fotografisch universum door Erwin Puts
Blog
  • © 2005-2020 Erwin Puts Contact Me 0

Blog

160 lp/mm met Leica M7 en Ilford 100D!


Met de nieuwe generatie beeldsensoren die tussen de 40 en 50 Mp aanbieden, is een scheidend vermogen mogelijk van maximaal tussen de 80 en 90 Lp/mm volgens de testkaart en testomstandigheden die ik gebruik.
Onder dezelfde omstandigheden heb ik de (oude) Ilford 100 Delta onderzocht. Die film is geladen in de Leica M7 met de Apo-Summicron-M 50 mm met een diafragma f/5.6 en de afstand tussen camera (uiteraard op statief) was 2.2 meter. Ontwikkeling in SuperGrain (een verbeterde versie van de klassieke Amaloco AM74). Tot mijn verbazing levert deze combinatie een scheidend vermogen van 160 Lp/mm, dus bijna twee keer zo veel als met de modernste sensoren haalbaar is.
Dus in plaats van veel geld uit te geven aan de upgrade naar een actuele beeldsensor (die gegarandeerd over enkele jaren al weer verouderd is) kun je beter een oude M6 kopen en die laden met film uit de Ilford stal. De bewerking is wat lastiger en tijdrovender, maar de resultaten zijn nog steeds veel beter dan wat je met een actuele en dure beeldsensor kan presteren.


160 lp/mm with Leica M7 and Ilford 100D!

With the new generation of image sensors that offer between 40 and 50 Mp, a separating power of up to between 80 and 90 Lp/mm is possible according to the test chart and test conditions I use.
Under the same conditions I investigated the (old) Ilford 100 Delta. That film was loaded into the Leica M7 and the Apo-Summicron-M 50 mm with an aperture f/5.6 and the distance between camera (of course on tripod) was 2.2 meters. Development in SuperGrain (an improved version of the classic Amaloco AM74). To my surprise, this combination delivers a separation power of 160 Lp/mm, so almost twice as much as is achievable with the most modern sensors.
So instead of spending a lot of money on upgrading to a current image sensor (which is guaranteed to be obsolete in a few years time) you better buy an old M6 and load it with film from the Ilford stable. The editing is a bit more difficult and time consuming, but the results are still much better than what you can achieve with a current and expensive image sensor.