Kijk op het fotografisch universum door Erwin Puts
Blog
  • © 2005-2020 Erwin Puts Contact Me 0

Blog

SL2 + Summilux-SL 50 mm

NEDERLANDS

Vandaag kreeg ik van de Leica fabriek een SL2 camera met Summilux-SL objectief. Beide zijn behoorlijk gewichtig en volumineus. Het objectief heeft een lens vatting van 82 mm. Denk er aan dat de Apo-Telyt-R 280 f/4 een diameter heeft van 77 mm en de Apo-Telyt-R 280 f/2.8 (eerste versie) een diameter van 112 mm heeft. Het gewicht is opgeteld 900 gram (met batterij) + 1065 gram, bijna 2 kilogram, nogal een gewicht voor de zorgeloze wandelaar. Gelukkig is er nu een interne beeldstabilisatie, die tot 5 stops compensatie biedt.
Ik ga van deze set geen uitvoerig relaas schrijven, maar me concentreren op de verschillen tussen MM 2 body met Summilux-M en de vele beeld-omvang opties die de SL2 biedt (upsizing naar 180 Mb en downsizing naar 24 Mb). Ik maak daarbij gebruik van de Image Engineering software en de Siemens ster als target. Ook zal ik mijn eigen Tirion testkaarten benutten. Deze aanpak is in ieder geval wetenschappelijker en betrouwbaarder dan een landschap fotograferen of een portret. Uiteindelijk wil de lezer toch een vergelijking hebben tussen de verschillende opties: hoe zijn gewicht en compactheid gerelateerd aan optische prestaties.Maakt het nog verschil uit om een 46 Mp sensor te hebben in vergelijking net een 24 Mp sensor. Is upsizing zinvol en krijg je er meer prestaties voor. Is downsizing, zoals wordt beweerd, gunstig voor de visuele indruk van het beeld. Het is onvermijdelijk dat er ook enkele opmerkingen over gevoel en bediening zullen worden gemaakt
LET OP: de pixel shift optie is nog niet aanwezig, die test kan dus nog niet. Maar de ervaringen met de Olympus en de Panasonic S zijn niet overweldigend.

ENGLISH VERSION
Today, the Leica factory sent me an SL2 camera with Summilux-SL lens. Both are quite heavy and voluminous. The lens has a lens mount of 82 mm. Remember that the Apo-Telyt-R 280 f/4 has a diameter of 77 mm and the Apo-Telyt-R 280 f/2.8 (first version) has a diameter of 112 mm. The total weight is 900 grams (with battery) + 1065 grams, almost 2 kilograms, quite a weight for the carefree walker. Fortunately, there is now an internal image stabilization, which compensates up to 5 stops.
I'm not going to write an extensive story of this set, but I'm going to concentrate on the differences between MM 2 body with Summilux-M and the many image size options that the SL2 offers (upsizing to 180 Mb and downsizing to 24 Mb). I use the Image Engineering software and the Siemens star as a target. I will also use my own Tirion test charts. This approach is more scientific and reliable than photographing a landscape or a portrait. In the end the reader wants to have a comparison between the different options: how are weight and compactness related to optical performance?: does it make any difference to have a 46 Mp sensor compared to a 24 Mp sensor? Is upsizing useful and do you get more performance for it. Is downsizing, as it is claimed, beneficial for the visual impression of the image? And so on. It is inevitable that some comments about handling and feel have to be made.
NOTE: the pixel shift option is not yet available. This comparison is not possible.But the experience with the Olympus and the Panasonic S are not really impressive.